Wat is een stempelraam?

U heeft ze vast wel eens gezien op de plekken waar ondergrondse tunnels en dergelijke worden gebouwd of grote afgravingen worden gerealiseerd. Grote kuipen voorzien van stalen, roestkleurige damwanden met daartussen stalen buizen. Dat buiswerk is het stempelraam en het heeft een essentiële functie in het realiseren van een veilige grondkering.

Het realiseren van een bouwkuip start met het aanbrengen van damwandplaten in de grond. Deze worden getrild of, wanneer er sprake is van een schadegevoelige omgeving, in de grond gedrukt. De platen vormen een wand om het afgravingsgebied heen. Dit afgraven kan nu beginnen.

Wat is de functie van het stempelraam?

Door de afgraving ontstaat tussen de damwandplaten een vrije ruimte met aan de andere zijde de grond. Door zettingen kunnen drukkrachten op de damwandplaten ontstaan. Door middel van ankers worden de platen echter op hun plek gehouden zodat de bouwkuip stabiel blijft. Dat is echter niet voldoende en daarom brengen we een stempelraam aan, bestaande uit horizontale buizen tussen de 2 zijden van de bouwkuip. Daarmee wordt volledige stabiliteit gewaarborgd.

In een volgende fase worden de wanden en vloeren van de bouwkuip, bijvoorbeeld ter realisatie van een tunnel of parkeergarage, vol beton gestort. Zodra dat is uitgehard hebben de wanden voldoende stabiliteit en kan het stempelraam worden verwijderd.

W-dam: oog voor duurzaamheid, voor veiligheid en voor omgeving

Het realiseren van complexe bouwkuipen tussen bestaande bebouwing is een delicaat proces. Wij beschikken over bijna een halve eeuw ervaring met dit proces. W-dam kan o.b.v. zelf ontwikkelde technieken de damwandplaten zo aandrukken opdat geen trilschade kan ontstaan. Bovendien garanderen wij stabiele bouwlocaties, volkomen veilig voor bouwend personeel.

Vanzelfsprekend hebben wij oog voor duurzaamheid. Het stempelraam kan zodra het geen functie meer heeft worden verwijderd en elders volledig worden hergebruikt.