Drukken van een damwand

Als onderdeel van de totale Hoffmann Groep is W-dam BV uw partner bij de uitvoering van grondkerende constructies en de realisatie van bouwkuipen. Onze specialisten kunnen in dit opzicht bogen op maar liefst 40 jaar ervaring. Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit de realisatie van damwanden en Berlinerwanden als water- en grondkerende systemen. Ook alle bijkomende werkzaamheden zoals de realisatie van verankeringssystemen en het aanbrengen van stempelingen nemen wij voor onze rekenen. Het beheerst drukken van een damwand is voor W-dam BV een peulenschil.

Wanneer een damwand laten drukken?

Het trillen van een damwand in de grond kent een hoge productiesnelheid en is daardoor een populaire methode voor het in de grond brengen van stalen damwandplaten. Het drukken van een damwand is echter noodzakelijk wanneer men de mate van trilling wil vermijden, bijvoorbeeld omdat er sprake is van kwetsbare belendingen zoals monumentale panden in de directe bouwomgeving.

Een damwand drukken is dan ook dikwijls van toepassing bij projecten in binnenstedelijke gebieden. Niet alleen de kwetsbaarheid van de omgeving speelt een rol. Ook doordat deze techniek geen geluidsoverlast geeft voor de omgeving, is dit op bouwlocaties in een drukke omgeving vaak de beste of zelfs enige toepasbare methode.

Voor het drukken van een damwand zijn verschillende technieken inzetbaar. De keuze voor de techniek die wij toepassen in uw situatie, is afhankelijk van de specifieke situatie en uw wensen.

Op maat ontwikkelde techniek

In de meeste situaties waarin wij gevraagd worden om de methode van het drukken van de damwand te hanteren, maken wij gebruik van ons ‘in-house’ ontwikkelde technische systeem. In gezamenlijkheid met onze leverancier ABI, hebben wij namelijk een specifiek makelaargeleid druksysteem ontwikkeld.

Ieder project vergt vooronderzoek en op het gebied van damwanden drukken is er geen enkele marktpartij met zo veel ervaring als W-dam BV. Aan de hand van de data van de grond kunnen wij u gericht adviseren omtrent het best toepasbare damwandtype.

Wdam BV waarborgt de realisatie van een veilige, efficiënte bouwput met scherp oog en oor voor de omgeving.