Bouwkuipen van W-Dam

Wij zijn W-Dam. Wij beschikken over ruim 4 decennia aan ervaring met het verantwoord realiseren van complexe maar veilige bouwkuipen. Wij zijn een betrouwbare partner voor aannemers daar waar het gaat om het realiseren van een bouwkuip of een ander type grondkering. Dat doen wij voornamelijk door het aanbrengen van zogenaamde damwanden en Berlinerwanden. Vanzelfsprekend verzorgen wij daarbij ook alle overige werkzaamheden. Wij dragen bijvoorbeeld ook zorg voor de verankering en stempelramen.

Om een veilige bouwkuip te kunnen realiseren beschikken wij over de modernste apparatuur. Al onze medewerkers zijn goed opgeleid en doordrongen van de materie. Vanzelfsprekend kunt u ook terecht bij ons voor wat betreft materialen. Wij verhuren en wij verkopen.

Laat ons meedenken bij de realisatie van uw bouwkuip

Wij zijn in staat om de rol van partner te vervullen van begin tot eind. Wij denken dan ook altijd in praktische zin mee met onze opdrachtgevers. Door onze jarenlange ervaring met de realisatie van bouwkuipen voor gerenommeerde projecten, kunnen wij een sleutelrol vervullen.

Onze aanpak bij de realisatie van oplossingen om een bouwkuip te realiseren is altijd gericht op het bewerkstelligen van optimalisatie en efficiency. De veiligheid van de medewerkers die actief zijn in de bouwkuip, wordt echter nooit door ons uit het oog verloren. Daarnaast hebben wij veel aandacht voor aspecten als duurzaamheid en omgeving in ons werk en in onze oplossingen.

Neem contact op!

W-Dam beoogt een transparante partij te zijn die scherp is in de voorbereiding en daadkrachtig en flexibel in de uitvoering. Daar waar nodig schakelen wij de expertise in die in een van onze zusterondernemingen aanwezig is. Binnen de Hoffmanngroep vormen wij gezamenlijk een ervaren bolwerk op het gebied van het realiseren van bouwkuipen voor onze afnemers. Wij nodigen u van harte uit om vrijblijvend contact op te nemen.