Damwand drukken zonder overlast

Het plaatsen van damwanden vond conventioneel gezien plaats o.b.v. een laagfrequent trilblok waarmee de panelen een voor een in de grond gedrukt werden. Op die manier werd de grondkering gerealiseerd. In de loop der tijd ontstond door de gevoeligheid van de naastgelegen infrastructuren steeds meer behoefte aan een statische methode voor het drukken van een damwand.

Een damwand statisch drukken brengt geen geluidsoverlast met zich mee en genereert geen trilschade aan belendingen in de directe omgeving. W-dam heeft zich als partner op het gebied van de realisatie van bouwkuipen en grondkeringen vanzelfsprekend in deze methode bekwaamd.

Krefeld – Deichsanierung

Makelaargeleid druksysteem voor het trillingsvrij drukken van de damwand

Het resultaat van onze zoektocht naar een oplossing is de ontwikkeling van een speciaal  makelaargeleid druksysteem, samen met een van onze techpartners. Daarmee kunnen wij een damwand drukken zonder dat daarbij trillingen in de grond ontstaan.

Wij hebben inmiddels veel affiniteit opgedaan met gevoelige bouwomgevingen. Is daar bij uw project sprake van dan kunnen wij aan de hand van sondering het draagvermogen van de grond bepalen. Op basis daarvan kunnen wij de juiste keuzes maken t.a.v. de te hanteren druktechnieken en de te gebruiken damwandtypes. Bij het drukken van de damwand kan gekozen worden uit U-, Z- en koudgewalste damwandprofielen. De juiste keuzes o.b.v. onze grondmechanische metingen garanderen een veilig bouwproces, ook voor de directe omgeving.

Hoogfrequent trillen als alternatief

Een alternatief voor het drukken van de damwand is hoogfrequent trillen met een variabel moment. Dat betekent dat de platen moeten worden ingetrild met een frequentie die ongeveer 2X zo hoog ligt als de natuurlijke frequentie van de grond, om geen trilschade te veroorzaken. De natuurlijke grondfrequentie varieert tussen de 15 en 20 Hz.

Een damwand drukken o.b.v. hoogfrequent trillen vergt daarnaast een variabel moment tijdens de opstartfase, waarbij de trilfrequentie wel nog laag en dus schadelijk is. Het variabel-moment-mechanisme is speciaal ontwikkeld om de bewegende excenters bij het opstarten of afschakelen van positie te draaien, waardoor geen trilling meer wordt gegenereerd.

W-dam beschikt over deze hoogwaardige techniek en weet hoe deze moet worden toegepast.