Wij plaatsen damwanden op diverse manieren

Damwanden zijn grond- en waterkerende constructies. Ze worden gerealiseerd door een geprofileerde damwandplaat verticaal in de grond aan te brengen. Vervolgens kan de grond naast de damwand worden afgegraven zodat een veilige bouwput of bouwsleuf ontstaat. Deze techniek ziet men ook vaak toegepast worden ter versteviging van de kademuur van havens, als oeverbescherming en -versteviging en als deel van een dijk of andersoortige waterkering. Wdam BV is al sinds jaar en dag specialist in damwanden plaatsen.

Damwanden plaatsen kan op verschillende manieren

Met onze brede dienstverlening en ons productengamma richten wij ons voornamelijk op de vervulling van de behoeften van de infrastructurele aannemerij en grondverzetbedrijven. Wij stellen hen in staat hun bouwwerkzaamheden veilig, snel en efficiënt te kunnen uitvoeren vanuit bouwputten en -sleuven en dergelijke. Doordat er dikwijls in reeds druk bebouwde omgevingen wordt gewerkt, zijn er in de loop der tijd meerdere methoden ontwikkeld om een damwand te kunnen plaatsen.
Bij Wdam BV beheersen wij in de basis 2 methoden:

• Hoogfrequent trillen met variabel moment.
• Het trillingsvrij plaatsen van damwanden.

Beide methoden zijn erop gericht om de mate van overlast voor de omgeving alsmede de kans op schade te beperken. De trillingsvrije methode biedt hierop echter de meeste garantie en is speciaal ontwikkeld voor het plaatsen van een damwand onder delicate omstandigheden. Denk daarbij aan de ligging van monumentale panden en dergelijke direct in de nabijheid van uw bouwlocatie.

En veel meer mogelijkheden

Sinds de jaren ‘70, toen de eerste onderneming binnen de hedendaagse Hoffmann Groep werd opgericht, hebben wij ons productbereik en onze dienstverlening aanzienlijk verbreed. Wij spelen daarmee in op de zich steeds ontwikkelende behoeften van onze klanten. Vandaag de dag doen wij veel meer dan alleen damwanden plaatsen.

Bekijk ook eens het aanbod van onze zusterbedrijven Winmix BV en Krings BV voor hoogwaardige technologische alternatieven en de verkoop en verhuur van materieel dat aan ons specialisme gerelateerd is.