Verankering damwand

Een damwand wordt vervaardigd uit stalen profielplaten, al dan niet warm- of koudgewalst. Deze platen vormen een grond- en waterkerend systeem. Al decennialang is het realiseren en leveren van componenten van damwanden dé expertise van Wdam BV, onderdeel van de Hoffmanngroep. Vandaar dat u bij ons voor ieder aspect omtrent deze techniek terechtkunt, van damwandplaat tot middelen ter verankering van een damwand.

Water of grond kan aanzienlijke krachten uitoefenen op de damwandconstructie. Het is essentieel dat deze daar bestendig tegen is. Alleen dan kan immers een stabiele oeverwand of een veilige bouwput gerealiseerd worden. Kan de damwand niet alle vrijkomende krachten van water en/of grond opvangen, dan is verankering van de damwand noodzakelijk.

Wat houdt verankering van een damwand in?

De term koudgewalst wil zeggen dat het staal waaruit de geprofileerde damwanden zijn vervaardigd, tijdens het vormingsprocedé niet (extreem) zijn verhit. Het profiel is essentieel voor de standkracht, stabiliteit en stijfheid van de damwandconstructie.

Koudgewalst staal is vervormd bij een temperatuur die beneden de herkristaliseringstemperatuur ligt. Door hantering van dit procedé wordt het staal door het te walsen en te vervormen nog sterker. De intrinsieke sterkte van koudgewalst staal is daardoor vaak superieur aan de warmgewalste variant. Doordat het materiaal ‘koud’ lastiger vervormbaar is, kost het wel een grotere inspanning om hetzelfde vormingsresultaat te genereren. Dat ziet men terug in een wat hogere prijs.

Diverse systemen toepasbaar

Hoewel het merendeel van de systemen ter verankering van een damwand permanent van aard is, zijn er ook tijdelijke systemen. De keuze voor een bepaalde oplossing is altijd afhankelijk van het type project in termen van de keerhoogte, de mate van zetting die toelaatbaar is alsmede naar aanpalende gebouwen.

Horizontaal ankerschermen zorgen voor verankering van de damwand door middel van zogenaamde legankers, klapankers of ankerpalen. Wdam BV kan vanzelfsprekend ook de bijbehorende constructieve werkzaamheden uitvoeren die de bestendigheid van het systeem waarborgen.

Ieder bedrijf binnen de Hoffmann groep waarvan Wdam BV deel uitmaakt, beschikt over specifieke expertise met betrekking tot grond- en waterkering. Zoekt u naar een oplossing voor realisatie van een veilige bouwplaats, dan kunnen wij u met zekerheid van dienst zijn.