Van groutanker tot ….

Grondverankering en de realisatie van waterkerende constructies kan om diverse redenen noodzakelijk zijn. Dergelijke damwanden worden o.a. gerealiseerd als keerconstructie in bouwputten en kademuren. Stalen profielplaten worden daartoe in de grond getrild of geduwd. Soms echter is een dergelijke constructie onvoldoende bestendig tegen de grond- of waterdruk en is extra verankering, bijvoorbeeld in de vorm van een groutanker noodzakelijk.

Bij een grout- of booranker wordt een holle buis in de grond getrild waarna er een ankerstaaf in wordt geschoven. De holle boorbuis wordt vervolgens geïnjecteerd met een watercement mengsel (grout). Zo wordt een blok beton gevormd. Door middel van de ankerstaaf ontstaat schuifspanning tussen het booranker en de damwand waardoor trekkracht ontstaat en de damwand kan worden gefixeerd en gespannen.

…. klapanker

Verankering van damwanden is noodzakelijk wanneer de druk te groot is. Ook het klapanker kan daarbij worden toegepast. Dit betreft een specifiek verankeringssysteem. In tegenstelling tot een grout- / booranker hoeft daarbij geen grout te worden aangebracht.

Een klapanker bestaat uit een ankerstaaf die is voorzien van een specifiek vormgegeven ankerconstructie die met de kop in de grond kan worden getrild door middel van een drijfstang. Deze wordt zodra het anker is gepositioneerd verwijderd, waarna het anker zich als gevolg van het op spanning brengen in de grond nestelt. Dit systeem zorgt voor minimale  grondverstoring hetgeen een vereiste kan zijn op de bouwlocatie.

Wdam BV is uw specialist in verankering

Wdam BV biedt een vergaande dienstverlening aan op het gebied van de realisatie van damwandsystemen inclusief verankering. Van groutanker / booranker tot klapanker, wij leveren systemen en wij realiseren systemen. U kunt altijd rekenen op onze vergaande kennis en expertise zodat uw bouwproject veilig en effectief voltooid kan worden.

Neem gerust contact met ons op ter bespreking van de mogelijkheden. Wdam BV staat u samen met haar zusterbedrijven binnen de Hoffmann groep steeds ten dienst.