Damwand trillingsvrij laten plaatsen?

De damwand is een van de meest conventionele grond- en waterkerende constructies die in de infrabouw gebruikt worden t.b.v. de realisatie van bouwputten en -sleuven. Hiertoe worden stalen, geprofileerde platen in de grond aangebracht die stabiliteit van de ‘ondergrondse situatie’ waarborgen. Men kan kiezen voor het intrillen van damwanden, maar het is ook mogelijk om deze trillingsvrij te drukken.
Damwanden trillen is een methode met een grote mate van productiesnelheid. Daar waar mogelijk wordt dit procedé dan ook door ons toegepast. Hiertoe beschikken wij over een makelaar geleid, hoogfrequent trilbloksysteem met variabel moment.

Intrillen van damwanden, hoe gaat dat in zijn werk?

Damwanden hoogfrequent trillen geschiedt door met een toerental van het trilblok te werken dat zo’n 50% tot 75% hoger ligt dan de natuurlijke frequentie van de grond zelf. Op die manier wordt namelijk voorkomen dat de grondmatige trillingen zich uitbreiden naar de aanpalende omgeving en daar schade veroorzaken. Door deze methode te hanteren wordt de kans op schade bij aanliggende bebouwing tot een minimum beperkt.
Om ervoor te zorgen dat ook geen schade ontstaat tijdens de laagfrequentere zones gedurende het op- en afschakelen van de machine, is een zogenaamde excentertechniek met een “variabel moment” ontwikkeld. De massa verdeelt zich daardoor centrisch waardoor trillingen worden vermeden, totdat het juiste toerental is bereikt of de machine geheel tot stilstand is gekomen. Een damwand beheerst trillen is zoals u merkt geen sinecure.

Nauwkeurigheid en veiligheid kenmerken onze werkwijze

Bij het intrillen van de damwanden kan als gevolg van de toepassing van een makelaar geleide damwandstelling, een zeer nauwkeurige plaatsing plaatsvinden. Wij onderscheiden ons hierin van onze concurrenten. De techniek t.b.v. het trillen van de damwanden is zo vormgegeven, dat de veiligheid gedurende het proces volkomen kan worden gegarandeerd. Zo is het risico op het uitbreken van de damwanden uiterst beperkt.

Meer weten over onze technische mogelijkheden t.b.v. het plaatsen van damwanden en andere grond- en waterkerende constructies? Neem gerust contact op.