Den Haag – Scheveningseveer

Tijdelijke en definitieve damwanden trillingsvrij aangebracht ten behoeve van de renovatie van de bestaande kademuur.

Door middel van tijdelijke hulpschermen kon de damwandstelling zich over het water manoeuvreren om de damwanden overal aan te kunnen brengen.

Klant:
Meeuwisse Nederland B.V.

Delen: