Ons specialisme: een stalen damwand plaatsen

Een damwand vangt de druk van achterliggend water of van achterliggende grond op en beschermt lager gelegen gebieden. Dit principe wordt veelvuldig toegepast in de gebouwde omgeving, onder andere voor de realisatie van (parkeer)kelders en tunnels en dergelijke en wanneer de aanleg van een ondergrondse fundering vereist is. Door een stalen damwand te plaatsen kan een bouwput of bouwsleuf gerealiseerd worden. De grond naast de damwand kan immers afgegraven worden waarbij de wand gestabiliseerd blijft. Dit waarborgt de veiligheid van de mensen die zich op de bouwlocatie bevinden.

Wanneer een stalen damwand plaatsen?

Oorspronkelijk werd veelal hout gehanteerd om een damwand te realiseren. De zogenaamde Berliner keerwand die voor het eerst werd toegepast tijdens de aanleg van het Berlijnse metronet in de vorige eeuw, is daar een voorbeeld van. Inmiddels wordt er echter zeer frequent voor gekozen om een stalen damwand te laten plaatsen. Door de hoge sterkte kunnen grotere damwanden worden vervaardigd en is het bovendien eenvoudiger om hieraan, afgezien van een grondkerende, ook een waterkerende functie toe te kennen.
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende speciale damwandprofielen. Onder andere door de specifieke profilering blijft de mate van vervorming beperkt. Een stalen damwand plaatsen kan middels aantrillen, maar men kan deze ook trillingsvrij in de grond drukken.

Methode afhankelijk van de situatie

Een stalen damwand plaatsen door middel van trillen kan alleen wanneer de directe omgeving van de bouwlocatie daar voldoende bestand tegen is. Monumentale, aanpalende gebouwen direct naast de bouwlocatie zijn vaak delicaat van aard. Trillingen in de bouwomgeving kunnen dergelijke gebouwen aantasten. In dat geval gebruiken wij het drukken als methode tot het plaatsen van de stalen damwand. Dat heeft niet alleen als voordeel dat het volledig zonder trilling kan plaatsvinden. Het is ook nog eens een geluidarme methode. Wdam BV beschikt, in samenwerking met diverse zusterbedrijven, over een breed arsenaal aan producten en diensten waarmee wij aannemers en grondverzetbedrijven in de bouwomgeving van dienst kunnen zijn.
Neem gerust contact met ons op. Wij hebben altijd een oplossing in huis.