Koudgewalst en warmgewalst

Wdam BV als onderdeel van de Hoffman groep, houdt zich onder meer bezig met ontwikkeling en levering van koudgewalste damwandprofielen ter vervaardiging van bouwkuipen. Een damwandprofiel hetgeen ook wel met regelmaat damwandplaat wordt genoemd, is een geprofileerde plaat. Deze profilering geeft de plaat extra standkracht en stevigheid en voorkomt doorbuigen. Een dergelijke profilering wordt voornamelijk aangebracht op basis van het proces van koudwalsen.

Warmwalsen en koudwalsen van staalproducten

Onze damwanden zijn producten die voortkomen uit de staalindustrie. Ze waarborgen de grond- en waterkering in bouwkuipen. Daarmee zorgen ze ervoor dat bouwfunctionarissen effectief, efficiënt en bovenal veilig kunnen werken. De standkracht wordt gegarandeerd want wanneer een wand zou instorten zou dat rampzalige gevolgen hebben.

In geval van warmgewalste damwandplaten betreft het een productiemethode waarbij het staal onder hoge temperaturen wordt uitgerold en in vorm gebracht. Deze methode maakt de vervorming eenvoudiger en veelal economisch voordeliger.

Wordt gesproken over koudgewalste damwandplaten dan betreft het een proces waarbij het metaal wordt omgevormd door middel van walsen. Hierbij wordt een temperatuur lager dan de herkristallisatietemperatuur gehanteerd. Het voordeel van koudwalsen is dat de sterkte en hardheid van het materiaal toenemen. De vervormbaarheid neemt daardoor juist af. Dit maakt koudwalsen tot een productiemethode die ideaal is voor hoogwaardige, standvastige damwandplaten.

Wdam BV: meer dan 40 jaar ervaring

Samen met onze zusterbedrijven biedt Wdam BV totaaloplossingen ten behoeve van de bouwindustrie. Daar waar grond en waterkeringen dienen te worden gerealiseerd, bieden onze expertise en ons productengamma uitkomst. Afgezien van warmgewalste of koudgewalste damwandplaten, zijn wij ook in staat andere oplossingen te leveren via onze partners. Iedere specifieke bouwplaats kent immers zijn eigen karakteristieken. Wanneer er geen mogelijkheden zijn tot het aanbrengen van damwandplaten door middel van trillen of drukken, kunnen wij u toch van dienst zijn door middel van andere methoden zoals de toepassing van Soilmix.

Een van onze specialisten vertelt u er graag meer over. Neen gerust contact met ons op, ook over al uw vragen ten aanzien van het koud- of warmwalsen van metaal.