Klapanker

Een groutanker kan beschouwd worden als booranker, oftewel een verankeringselement. Het bestaat uit een staaf die aan het uiteinde in een cilinder van grout wordt ingebed. Het anker dient ertoe om trekspanningen die voortkomen uit damwanden of kademuren en dergelijke op te vangen.

Het systeem wordt opgebouwd uit een blok beton dat in de grond wordt aangebracht en dat wordt verbonden met een staaf en of metalen lijn. Het groutanker ondergaat trekkracht als gevolg van de schuifspanning tussen het grout en omliggende grondlaag. Met behulp van het anker wordt de stabiliteit van de damwand gewaarborgd.

Verankering damwand

Om de verankering van de damwand te kunnen waarborgen wordt er een holle buis met behulp van een trilblok of vijzel in de grond gebracht. De ankerstaaf of -streng wordt daarin geschoven waarna een watercement mengsel onder hoge druk wordt geïnjecteerd. Het anker wordt door ons onder een hoek in de grond geplaatst die dikwijls varieert tussen de 25 en 45 graden. Voorwaarde is dat het anker wordt ingebracht in een relatief stijve zandlaag. Per anker kan er over het algemeen tot 600 KiloNewton aan trekkracht worden opgevangen. Grondankers dragen daardoor bij aan de waarborging van een veilige en effectieve damwand.

Boorankers vormen een van de systemen die door W-Dam kunnen worden geleverd, verhuurd en geplaatst.

Voor al uw complexe bouwprojecten

W-Dam is onderdeel van de Hoffmanngroep en staat daarom in contact met diverse zusterpartijen die ook bedreven zijn in het verhuren, verkopen en installeren van complexe bouw gerelateerde elementen zoals damwanden en dergelijke. In gezamenlijkheid kunnen wij een totaaloplossing voor u realiseren waardoor een extreem veilige bouwplek ontstaat waar zich geen bouw vertragende calamiteiten zullen voordoen.

Onze medewerkers zijn in staat tot het verrichten van metingen, het vervaardigen van berekeningen en het maken van complexe tekeningen ter realisatie van uw bouwputstructuur. Elementen als groutankers, damwanden en andere systemen werden al door ons geleverd en toegepast ten behoeve van gerenommeerde bouwprojecten zoals bij de aanleg van de fietskelder bij station Maastricht en bij de realisatie van attracties op het Eftelingterrein.

Neem contact met ons op voor meer informatie!