Trillingvrij realiseren van damwanden

Soms is infrastructuur of zijn de belendingen in de directe omgeving van een bouwlocatie gevoelig en delicaat van aard. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van historische gebouwen. Om op een dergelijke locatie toch verantwoord bouwactiviteiten te kunnen ondernemen, vraagt om trillingsvrij aangebrachte grond- en waterkerende voorzieningen. W-Dam BV heeft zich in de loop der tijd bekwaamd in dit proces.

Het statisch drukken van damwanden vormt een methode om overlast gevende trillingen voor de omgeving te beperken. Afgezien van het trillingsniveau speelt hierbij ook de beperking van geluidsoverlast een rol. De middelen en knowhow van onze firma stellen een bouwbedrijf in staat om complexe bouwplannen uit te voeren op kwetsbare locaties.

Procesbewaking door middel van geavanceerde trillingsmetingen

Het monitoren van de effecten van de realisatie van onze bouwputten geschiedt aan de hand van het uitvoeren van uitgebreide trillingsmetingen. Wij beschikken over zeer ruime ervaring ten aanzien van het voorspellen van de gedragingen van ons druksysteem. Het zogenaamd makelaargeleid druksysteem ter trillingsvrije plaatsing van damwanden, is dan ook door onszelf in samenspraak met onze leverancier ontwikkeld. Het resultaat is een combinatie van praktijkervaring en technische knowhow, leidend tot de meest effectieve en veilige methode van trillingvrije damwandplaatsing.

Alvorens wij uw bouwput of – sleuf realiseren, bestuderen wij de van toepassing zijnde grondgegevens uitgebreid, alsmede de karakteristieken van de directe omgeving. Op basis daarvan mag u van ons een onderbouwd advies verwachten ten aanzien van het te kiezen type damwand en de beste methode tot aanbrenging daarvan. Wij leveren zowel warmgewalste U- en Z-profielen als koudgewalste damwandcomponenten. Voor het zonder trilling aanbrengen zijn afgezien van drukken ook nog enkele alternatieve technieken voorhanden die inzetbaar zijn.

Objectiviteit volledig gewaarborgd

Door middel van trillingsmetingen monitort W-Dam voortdurend de effecten van de eigen werkzaamheden. In de praktijk wordt door opdrachtgevers echter steeds vaker voorgeschreven om deze metingen ook door een onafhankelijke organisatie te laten uitvoeren. Waar noodzakelijk kan een beroep gedaan worden op diverse partijen in ons netwerk die over de meest verfijnde apparatuur beschikken om trillingsmetingen mee te kunnen uitvoeren. Zij zijn ook in staat om op basis van een vooranalyse een volledig objectieve inschatting te maken van eventuele trillingsniveaus.

Afhankelijk van de noodzaak tot een al dan niet trillingsvrij proces, zullen wij u adviseren welke methoden voor grond- en waterkering zich voor uw specifieke situatie eigenen. Hierbij houden we natuurlijk ook rekening met de kosten voor u.