Damwand

Sinds jaar en dag is de realisatie van damwanden de corebusiness van Wdam BV. Wij bieden op dit vlak een complete dienstverlening aan. Afgezien van volledige projectrealisatie kunt u bij ons ook terecht op het vlak van huur en aankoop van materieel voor realisatie in eigen beheer.

De damwand is bovendien slechts een van de oplossingen op het gebied van water- en grondkerende systemen. Hier ligt onze affiniteit. In de loop der tijd is de vraag van onze klanten bij de realisatie van hun complexe bouwprojecten echter veelomvattender geworden. Dit heeft geleid tot de oprichting van diverse zusterbedrijven onder de vlag van de Hoffmann groep. Kan uw bouwproject niet gerealiseerd worden door middel van damwanden, om wat voor reden dan ook, dan kan een van onze zusterorganisaties mogelijk wel iets voor u betekenen.

Wanneer damwanden?

De damwand kent onder meer als waterbouwkundige toepassing veel bekendheid. De wand wordt opgetrokken uit geprofileerde stalen platen en wordt meer dan gebruikt:

  • Ter versteviging van kademuren;
  • Als bescherming aan de oeverrand die instorting of afkalving van de wal voorkomt;
  • Als onderdeel van dijken of (tijdelijke) waterkerende systemen.

Ook ter realisatie van bouwputten en bouwkuipen worden damwanden veelvuldig door ons gerealiseerd. Ze zorgen ervoor dat de hoger gelegen grond stabiel blijft, dat bouwend personeel veilig zijn werk kan doen en dat omliggende bouwwerken worden beschermd tegen verzakkingen.

Breed toepasbaar

Ook als sleufbehuizing heeft de damwand zich inmiddels al veelvuldig bewezen. Deze wordt onder andere toegepast voor boringen ten behoeve van de aanleg van leidingwerk. Daarnaast zorgt dit soort systemen voor een ondoordringbare barrière in geval van de isolatie van vervuilde bodems. De verontreiniging wordt op die manier gedemobiliseerd.

Wdam BV heeft alles in huis om de techniek van de damwand optimaal voor u inzetbaar te maken. Wij hebben de kennis, de ervaring, de middelen en de mankracht. Neem gerust contact met ons op. Mochten onze toepassingen zich niet eigenen dan nemen wij ook de opties die onze partnerbedrijven voor u in petto hebben in ogenschouw.