Damwand aanbrengen

Damwanden hebben diverse toepassingsgebieden. Ze vormen een grond- en/of waterkerende constructie. Daartoe worden verticaal damwandprofielen in de grond geplaatst die in samenhang een keermuur vormen. Daarmee wordt bijvoorbeeld een kademuur langs een haven gerealiseerd die voorkomt dat de kademuur afkalft. Eenzelfde functie betreft die van oeverbescherming bij een vijver, rivier of kanaal. Ook kan men een damwand aanbrengen als versteviging van een dijk of ander type waterkering.

Een damwand heeft echter niet altijd de functie van keermuur voor water. Ook ter realisatie van een bouwkuip of put, bijvoorbeeld bij de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, wordt dit principe veelvuldig toegepast. De functie is dan om de hoger gelegen grond die de wanden van de bouwput vormt, stabiel te houden.

Een damwand aanbrengen kan op verschillende manieren

Een totaal andere functie tenslotte is die van immobilisator van bodemvervuiling. Een damwand aanbrengen in de grond, zorgt er dan voor dat de vervuiling zich niet verder door de horizontale grondlagen heen kan verspreiden. Een dergelijk realisatieproject is meestal eenvoudig van aard.

Het is echter mogelijk om het aanbrengen van een damwand zelfs in de buurt van een zeer delicate, gebouwde omgeving te verrichten. Normaliter worden damwandprofielen overlappend door middel van een groefverbinding een voor een in de grond getrild. Bij een gevoelige omgeving kunnen de trillingen echter beschadigingen veroorzaken aan omliggende gebouwen. Er wordt dan bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de techniek van het realiseren van een damwand door middel van statisch drukken. Afgezien van een trillingsvrije methode is dit ook een geluidarme realisatiewijze.

W-dam: oog voor duurzaamheid, voor veiligheid en voor omgeving

Met meer dan 4 decennia aan ervaring is W-dam dé partner voor uw bouwbedrijf, bedreven in het vakkundig aanbrengen van een damwand. Ongeacht de karakteristieken van uw project: wij hebben de oplossing in huis en realiseren uw project vakkundig. Wilt u zelf de damwand aanbrengen? In dat geval kunt u een beroep doen op een van onze handelsfirma’s, gericht op verhuur en verkoop van materieel.