Bouwkuip

W-Dam BV is een betrouwbare partner voor alle grote bouwondernemingen. Wij zijn expert en marktleider ten aanzien van de realisatie van bouwkuipen en grond- en waterkeringen. Afgezien van onze brede en jarenlange expertise op het gebied van de realisatie van damwanden, staan wij in nauw contact met onze vele zusterbedrijven binnen de Hoffman groep. Al deze ondernemingen kennen verschillende expertises waardoor de realisatie van iedere bouwkuip of grond- en / of waterkering op iedere denkbare locatie met al zijn specifieke periferie, mogelijk is.

De realisatie van een effectieve bouwkuip voor uw bouwproject kent vele motieven. Vanuit W-Dam BV bekijken we iedere situatie integraal. Dat betekent dat we een oplossing voor u ontwerpen die vooraf rekening houdt met alle complexiteit die zich in uw project maar voor kan doen.

Realisatie van een bouwkuip is geen sinecure

Bij de realisatie van een bouwkuip staat veiligheid voor uw medewerkers natuurlijk voorop. Zij dienen onbezorgd hun werk te kunnen uitvoeren. Instortingen of lekkages moeten daartoe vermeden worden. Tegelijkertijd dient de bouwplaats zo ingericht te kunnen worden opdat de werkzaamheden steeds effectief voortgang kunnen krijgen.

De directe omgeving speelt bij de realisatie van iedere bouwkuip een belangrijke rol. Die omgeving dient zoveel mogelijk ontlast te worden. Omwille van het voorkomen van iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, is het essentieel dat overlast voor de omgeving volledig wordt gereduceerd.

Niet iedere bouwlocatie kent in beginsel dezelfde eigenschappen. Onder andere de grondkwaliteit kan sterk variëren. Bij de realisatie van uw bouwkuip houdt W-Dam BV hier rekening mee. Wij beschikken over diverse technieken waarmee wij alternatie constructies kunnen realiseren.

Profiteer van het volledige expertisegamma

Soms komt het voor dat opties die buiten ons directe bereik liggen in het geval van uw bouwkuipproject beter geëigend zijn. Geen nood want in dat geval kunnen wij terugvallen op onze zusterbedrijven zoals bijvoorbeeld Winmix. Speciaal voor de realisatie van bouwkuipen in extreem harde grond, is deze onderneming in 2013 als onderdeel van de Hoffman groep opgericht. Daar waar noodzakelijk schakelen wij de expertise elders binnen onze groep van ondernemingen in of leggen wij de regie voor uw projectresultaat bij een van onze zusterbedrijven neer.