Berliner wand

Een traditionele Berlinerwand moet gezien worden als een grondkering. Dat is een constructie die gebouwd wordt om een hoogteverschil op de bouwplaats te kunnen overwinnen. Berlinerwanden zorgen ervoor dat de muur van grond die soms noodzakelijkerwijs moet worden gerealiseerd, bijvoorbeeld wanneer een ondergrondse parkeergarage of een fundering dient te worden uitgegraven, stabiel blijft.

Een Berliner damwand bestaat uit zogenaamde H-profielen. Daartussen worden houten baddingen of damwanden geplaatst. Dit soort wanden worden voornamelijk toegepast op bouwlocaties waarbij grondwaterkering geen rol speelt. Ze zijn alleen grondkerend en niet waterkerend.

Berliner damwand via W-Dam

De Berliner wand dankt zijn naam aan de bouwmethode welke in de jaren 30 bij de aanleg van de Berlijnse Metro werd gehanteerd. De keuze voor een Berlinerwand heeft een aantal voordelen. Zo kan deze techniek snel en simpel worden aangepast aan de karakteristieken van de bouwput waarin deze wordt toegepast. Doorkruisende kabels en/of leidingen en plaatselijk diepere of juist ondiepere ontgravingen en dergelijke vormen geen probleem, Daarnaast zorgen de gebruikte balken er ten opzichte van de toepassing van damwanden voor, dat er veel minder machinetrillingen in de omgeving voelbaar zullen zijn. Deze worden door dit systeem effectiever gesmoord.

W-Dam: veilig en economisch bouwen

Het succes van ieder bouwproject hangt samen met een groot aantal factoren. U staat vaak onder tijddruk en de bouwwerkzaamheden hebben een complex karakter. W-Dam zal met behulp van de Berliner wand / berlinerwanden of andere grondkeringsystemen zorg dragen voor een betrouwbare bouwplaats zodat werkzaamheden steeds tijdig kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast ervaren wij grote verantwoordelijkheid voor het aspect veiligheid dat hier sterk mee samenhangt. Ongelukken zijn immers niet alleen vreselijk, ze werken ook nog eens vertragend. Wij creëren letterlijk de positieve randvoorwaarden voor een succesvol bouwproject van uw zijde.

Daar waar de kennis binnen W-Dam tekortschiet, kunnen wij de expertise inroepen van zusterbedrijven binnen de Hoffmanngroep. Bij W-Dam zit u dus goed.