Ankers voor damwanden

Al 4 decennia spant W-Dam zich in om optimale damwanden en Berlinerwanden te realiseren voor zijn klanten in de bouwwereld. In de loop der tijd hebben wij ons materieel en onze voorraden uitgebreid ter optimalisering van dit proces. Soms is de door ons te realiseren damwandconstructie intrinsiek niet voldoende in staat om de krachten van water- en of gronddruk die tijdens het proces van ontgraven ontstaan, geheel zelfstandig op te vangen. In dat geval biedt de techniek van het damwandanker uitkomst. Net als een stempelraam zorgt dit voor extra stabiliteit en resistentie van de constructie. Anders dan het stempelraam is het karakter van ankers meestal echter definitief.

Wat is een damwandanker precies?

Er zijn verschillende soorten ankers. De functie van het anker is om de damwand te borgen in de grond waarbij, anders dan bij toepassing van stempelingen, de bouwlocatie vrij van obstakels blijft. Dat is een groot voordeel.

W-Dam BV kan diverse soorten ankersystemen inzetten. Afhankelijk van de aard van het project, de toegestane zetting en de omgevingscondities zullen wij u hierin adviseren. Voorbeelden van ankers zijn:

  • horizontale ankerschermen (zogenaamde legankers)
  • klapankers
  • groutankers

Wij zijn in staat om de systemen voor u te selecteren, ze te leveren en ze te installeren, inclusief de uitvoering van alle daartoe noodzakelijke werkzaamheden van constructieve aard.

Wij waarborgen een veilige en efficiënte bouwlocatie

Binnen de Hoffmann Groep ligt de focus van W-Dam BV op de realisatie van damwanden en Berlinerwanden inclusief het aanbrengen van ankers en dergelijke. De knowhow van onze zusterbedrijven is hier complementair aan. Soms is er immers behoefte aan andere vormen van grond- en waterkering. Wilt u de realisatie van dit soort projecten zelf voor uw rekening nemen? Ons zusterbedrijf Krings BV focust zich op verkoop en verhuur van materialen waaronder ankersystemen.

De activiteiten van Winmix BV zijn als laatste aan de groep toegevoegd en stellen ons ook in staat om keerconstructies door middel van de Cutter Soil Mix techniek te realiseren. Van verankerde damwand tot secanspalenwand. De Hoffmangroep heeft de oplossing voor u in huis.