Een traditionele berlinerwand is een grondkering, opgebouwd uit stalen H-profielen met houten baddingen welke tussen deze profielen worden geplaatst. Berlinerwanden worden toegepast op bouwprojecten waarbij geen grondwaterbezwaar aanwezig is. De naam komt voort uit de, met deze methode in Berlijn, gebouwde metro in de jaren ’30 van de vorige eeuw. W-dam heeft deze methode geoptimaliseerd door sleufbekistingsplaten toe te passen tussen de staanders. Hierdoor kan er efficiënter en met minder grondontspanning ontgraven worden.

UITVOERING

Met de ABI-stelling worden middels een makelaargeleid hoogfrequent trilblok met variabel moment, geleidepalen op exacte afstand van elkaar in de grond aangebracht. Na het aanbrengen van de geleidebalken kan er gestart worden met het laagsgewijs ontgraven. Naarmate de ontgraving vordert worden tussen de flenzen van de H-profielen houten baddingen of stalen platen aangebracht. De baddingen worden van onderuit aangebracht en m.b.v. wiggen op spanning gezet tegen de binnenste flens van de geleidebalk. Geleideplaten kunnen tijdens ontgraving door de graafmachine mee naar beneden worden gedrukt.

VOORDELEN BERLINERWAND

Een berlinerwand kan eenvoudig worden aangepast aan de situatie van de bouwput. Denk hierbij aan vaste maten van zijdes, doorkruisende kabels en/of leidingen, plaatselijk diepere of minder diepe ontgravingen en mogelijk aanwezige obstakels in de grond. Doordat de balken een relatief grote massa per m² hebben in combinatie met een geringe oppervlakte en het ontbreken van slotwrijving, veroorzaken balken aanzienlijk minder trillingen voor de omgeving dan bijvoorbeeld damwanden.
De balken zijn snel aan te brengen waardoor de stelling kort op de bouw aanwezig is. Dit maakt de berlinerwand tot een economische oplossing.

VOORDELEN W-DAM BERLINERWAND

Beton en/of hout hebben een dusdanige sterkte dat de h.o.h.-afstand tussen de stalen geleidebalken beperkt is tot ca. 2,0 meter. Staal is sterker en gaat kan vaker dan eenmaal worden ingezet waardoor het economisch interessant is. W-dam beschikt daarom over speciale stalen geleideplaten. De breedte van de platen varieert van 1,25 tot 7,50 meter met een kerende hoogte van 2,0 tot 6,5 meter. De platen hebben een schuine zijde (snijkant) aan de onderzijde. De schuine zijde wordt aan de binnenzijde van de ontgraving geplaatst waardoor de platen bij het ingraven door de grond snijden. Het aanbrengen van de geleideplaten geschiedt tijdens het laagsgewijs ontgraven. Het voordeel is dat de stalen geleideplaten met de mesrand onder ontgravingsniveau kunnen worden gehouden zodat geen ontspanning aan de buitenzijde optreedt. Door de grotere h.o.h.-afstand zijn minder balken benodigd en is de trilstelling korter aanwezig op de bouw. De platen kunnen nadien tijdens het aanvullen getrokken worden. Dit maakt een berlinerwand met stalen platen van W-dam nog economischer. Wilt u meer informatie hebben lees verder op WIKIPEDIA.