Over ons


W-dam is met meer dan 40 jaar ervaring, een betrouwbare partner op het gebied van bouwkuipen en grondkeringen. W-dam houdt zich hoofdzakelijk bezig met damwanden en Berlinerwanden en alle bijkomende werkzaamheden zoals verankeringen en stempeling. Hierbij beschikt W-dam over een modern en zeer gespecialiseerd machinepark en een uitgebreide voorraad aan materialen. W-dam denkt altijd praktisch mee met de hoofdaannemer en opdrachtgever waarbij de jarenlange ervaring zeker van pas komt. W-dam zoekt altijd naar optimalisaties om projecten te verbeteren, maar zal daarbij nooit de veiligheid, duurzaamheid en omgeving uit het oog verliezen. W-dam is helder en transparant in de voorbereiding en sterk en flexibel in de uitvoering. Een advies is altijd gratis en vrijblijvend, neem eens contact op en ervaar het zelf.

WERKZAAMHEDEN

Werkmaatschappij W-dam valt onder de Hoffmann Groep. De werkzaamheden van W-dam betreffen het verzorgen van grondkerende en waterkerende constructies.
Grondkerende constructies moeten ervoor zorgen dat bouwkuipen veilig en verantwoord kunnen worden ontgraven. Onder grondkerende constructies kunnen bijvoorbeeld damwanden, berlinerwanden, CSM-wanden en sleufbekistingen worden verstaan. Het specialisme van W-dam uit zich op binnenstedelijke projecten, waarbij met veel oog voor de omgeving gewerkt moet worden. De ABI-stellingen van W-dam zijn uiterst geschikt om op kleine locaties onder moeilijke hoeken te werken.

Daarbij beschikt W-dam over innovatieve systemen om trillingsvrij en geluidsarm te werken. De grondkeringen worden door W-dam zo compleet mogelijk uitgevoerd, dus inclusief benodigde verankering en/of stempeling. Desgewenst is het mogelijk om zelfs een bouwkuip als totaalproject bij W-dam uit te besteden. In dat geval worden niet alleen de grondkeringen maar ook werkzaamheden als grondwerk, bemaling, injectielaag enz. als totaalproject uitgevoerd. W-dam biedt diensten aan zoals advies, het volledige ontwerp, de uitvoering met daarbij alle voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering en begeleiding tijdens de uitvoering. Daarnaast biedt W-dam materialen aan t.b.v. de huur en/of verkoop.